Opis systemu

Projekt realizowany dla klienta z sektoru bankowego. Aplikacja WWW umożliwiająca złożenie w wersji elektroniczjej dokumentacji finansowej firmy (pełna księgowość i książka przychodów i rozchodów), przeprowadzenie szeregu analiz oraz wyliczenie wskaźników finansowych firmy. Wszystko to włącznie z raportem BIK i analizą wyciągów bankowych (tylko MT940) jest przekazywane do modułu uniwersalnego wniosku kredytowego a następnie w postaci paczki dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym może zostać przekazane do banku.

Użyte technologie :

  • DevExpress ASP .NET MVC
  • .NET MVC
  • HTML / CSS
  • JavaScript, JQuery, Ajax
  • Zintegrowany z zewnętrznym systemem BIG Infomonitor
  • Zintegrowany kwalifikowany podpis cyfrowy za pomocą narzędzi KIR